Jaargang 26 – 2.2024 – februari
Thema: Jubileumnummer 100e editie

100e editie van inzicht

Ter ere van het bijzondere feit dat InZicht het honderdste nummer uitbrengt blik ik terug op hoe het allemaal begonnen is. Daarbij ben ik te rade gegaan bij wie er nog zijn: mijn voorganger, hoofd- redacteur Han van den Boogaard, en bij de man van het eerste uur, Meinhard van de Reep, die het blad zijn huidige vorm heeft gegeven.

Han vertelt: “In de jaren ’70 en ’80 gaf Wolter Keers een blad uit genaamd ‘Advaita – Driemaandelijks tijd- schrift’ gewijd aan het non-dualisme. Ik heb daar nog een paar exemplaren van in mijn bezit. Na zijn dood nam Raf Pype het stokje over door met een gelijksoor- tig blad te komen dat ‘Zien – Teksten over non-dualiteit’ heette. Op initiatief van Meinhard is dat blad in 1999 overgegaan in een meer ‘glossy’ blad onder de naam InZicht. Aanvankelijk bestond de redactie uit Raf, Meinhard en Douwe Tiemersma, waarbij Meinhard het uitgeefproces en de beeldredactie voor zijn rekening nam (wat altijd zo gebleven is). Na een jaar of zes heeft Jan Koehoorn de plaats van Douwe ingenomen. Toen Jan na twee jaar niet meer beschikbaar was, ben ik vanaf het februarinummer van 2007 zijn plaats in gaan nemen. Dat bleef zo t/m 2016, toen ik om gezond- heidsredenen met de hoofdredactie moest stoppen.

In mijn tijd vergaderden Raf, Meinhard en ik twee of drie keer per jaar in de stationsrestauratie in Roosen- daal (de beste locatie t.o.v. zowel Hillegom, Roesselare (BE) als Nijmegen). Graag wil ik benadrukken dat Raf vanaf het ontstaan van InZicht in 1999 (en ook daar- voor dus al) altijd de drijvende kracht achter het blad is geweest. Hoewel zijn zichtbaarheid en bijdrage voor kenners wel bekend was, is die in het grote plaatje door zijn immer bescheiden opstelling altijd onderbelicht gebleven.”
Meinhard vult aan: “Sinds 2017 is Karin Visser de spil binnen de redactie, waar zij samen met een team vrijwilligers het blad op een hoog niveau weet te houden. Nog steeds is het redactiestatuut van het eerste num- mer na honderd nummers hetzelfde! Centraal staat de vraag ‘Wie ben ik’, het blad poogt nog steeds materiaal aan te reiken dat bij dit onderzoek behulpzaam kan zijn. Geerta Pluut verzorgt vanaf het begin de tekstredactie en Ivar Hamelink de vormgeving. Justus Kramer Schip- pers was samen met Mieke Berger een waardevolle aangever van tips en artikelen. Zonder deze krachten zou het blad weinig kansen hebben gehad.”

Ja, InZicht verschijnt nog steeds ouderwets op papier, al is er inmiddels een digitale versie bijgekomen. Het blad heeft een redactie die haar diensten levert voor de goede zaak en heeft nagenoeg geen advertenties. Dat is in deze tijd een unicum, zeker voor zo’n ‘niche blad’, zoals sommigen het noemen. Maar het is een niche blad dat wereldwijd uniek blijkt!

De InZicht-vergaderingen zijn een moment waar ik naar uitkijk. In ons kleine redactieteam, waarin ieder zijn eigen achtergrond en inbreng heeft, kan het er chaotisch, humoristisch en geïnspireerd aan toe gaan. Ik reis altijd met een warm hart terug naar huis. Gelukkig vergaderen we niet meer in stationsrestauraties maar comfortabel bij het Ambassade hotel in Amsterdam, de thuisbasis van uitgeverij Samsara.

Een van de mooiste herinneringen uit mijn redactieloop- baan is mijn allereerste redactievergadering helemaal in Antwerpen omdat Raf, die er toen nog was, al vrij ziek was en niet ver meer kon reizen. Als groene, nieuw- bakken hoofdredacteur zat ik daar te midden van het wat intimiderende gezelschap van vijf indrukwekkende mannen. Niet dat ze me probeerden te intimideren; ze waren allervriendelijkst en nieuwsgierig. Toen ze me naar mijn visie vroegen, vertelde ik gepassioneerd dat non-dualiteit voor mij elk moment een springlevend gegeven is en wars van dogma, en dat ik dat in het blad wilde proberen te weerspiegelen.

Na afloop stond Raf bij de uitgang op me te wachten. Hij nam mijn beide handen in de zijne en zei me dat hij zo blij was dat ik de rol van hoofdredacteur op me geno- men had. Dat InZicht in goede handen was. Zijn vertrouwen (groter dan het mijne op dat moment) en zachtheid ontroerden me diep. Ik heb hem daarna niet meer persoonlijk ontmoet omdat hij niet lang daarna stierf.

In dit nummer herdenken we 100 InZichten met de beste artikelen, gekozen door lezers, auteurs en redactie. Dank aan alle lezers en medewerkers: zonder jullie zou InZicht niet bestaan!

Een greep uit 100 verschenen nummers