Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Uitgeverij InZicht. Het privacy statement geldt voor alle producten en diensten die Uitgeverij InZicht aanbiedt, op verschillende kanalen.

De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Uitgeverij InZicht, Maurick 20, 2181LB, Hillegom, Nederland (KvK nummer 28092220).

> Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 31 oktober 2018.

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door Uitgeverij InZicht is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude) van Uitgeverij InZicht of een derde.

Uitgeverij InZicht is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze websites, apps, producten en diensten te beveiligen.

Levering van producten en diensten

Uitgeverij InZicht biedt verschillende abonnementen op uitgaven aan en biedt (in verschillende webshops) producten (zoals publicaties, maar ook lezingen en events) aan. Uitgeverij InZicht verwerkt contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en indien nodig gebruiksgegevens (bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt in het kader van een training) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens) voor het aangaan en uitvoeren  van de overeenkomst met u, om deze producten en diensten te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van het verloop daarvan. De juridische grondslag voor verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Website van Uitgeverij InZicht

Als u gebruikmaakt van websites van Uitgeverij InZicht, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites. Ook worden er op sommige websites tracking-cookies en scripts geplaatst door ons en door derden om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses en om uw surfgedrag te analyseren.

Op sommige websites van Uitgeverij InZicht wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website. Ook derde partijen plaatsen cookies op onze websites. In het cookie statement van Uitgeverij InZicht , kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Deelname aan (online) acties en prijsvragen

Uitgeverij InZicht kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. Uitgeverij InZicht gebruikt de gegevens die Uitgeverij InZicht verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag. Uitgeverij InZicht kan de gegevens die u in dit kader verstrekt ook gebruiken om doelgericht te adverteren of u een aanbieding te doen, als u daarmee heeft ingestemd.

Nieuwsbrief

Uitgeverij InZicht verwerkt klikgedrag op een website van Uitgeverij InZicht naar aanleiding van een nieuwsbrief, die u hebt ontvangen, om haar producten/diensten te verbeteren en om doelgericht te kunnen adverteren, indien u daar toestemming voor hebt gegeven.

Aanmaken van een account

Op de website Uitgeverij InZicht is het mogelijk een account aan te maken t.b.v. een abonnement. Om een account aan te maken, vult u uw naam en e-mailadres in en eventueel uw abonneenummer (uw inloggegevens). Met een account hoeft bij een volgende bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw uw inloggegevens in te vullen. Ook kan worden gezien of u abonnee bent en op basis daarvan  toegang heeft tot bepaalde diensten, kortingen of delen van de website die alleen voor abonnees beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen we u aan de hand van uw inloggegevens   de mogelijkheid bieden om berichten te plaatsen op een forum en de website aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen. De grondslag voor deze verwerkingen is uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien gegevens binnen het account worden gebruikt voor onderzoek en analyse ter verbetering van onze dienstverlening, is de grondslag het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Uitgeverij InZicht om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

We kunnen uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u hebben als abonnee of nieuwsbriefontvanger. Dit doen we om u te kunnen herkennen als abonnee of nieuwsbriefontvanger. We kunnen u op die manier bijvoorbeeld korting verlenen op producten of diensten waarvoor u als abonnee of nieuwsbriefontvanger in aanmerking komt. Op sommige websites kunnen wij uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u verkrijgen door uw gebruik van de website. Als dat zo is, zullen we u hierover inlichten voordat u een account aanmaakt of u apart om toestemming vragen indien dat vereist is.

Gebruik van sociale media

Uitgeverij InZicht is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen op deze sociale mediaplatformen.  Uitgeverij InZicht kan bijhouden hoe vaak een bepaald journalistiek artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Uitgeverij InZicht om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.

Marktonderzoek

Uitgeverij InZicht doet regelmatig marktonderzoek. Indien u aan een marktonderzoek wilt meewerken, zullen de door u verstrekte gegevens door Uitgeverij InZicht worden verwerkt om haar producten en diensten te kunnen verbeteren op basis van uw toestemming. Uitgeverij InZicht verwerkt de gegevens die u verstrekt bij deelname aan een marktonderzoek uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is om resultaten uit het onderzoek te verkrijgen. Resultaten van marktonderzoeken zijn niet meer herleidbaar tot individuele personen.  Uitgeverij InZicht kan voor de uitvoering van marktonderzoek gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden hanteren soms ook hun eigen privacy statement. Als u besluit mee te doen aan een marktonderzoek wordt u vooraf geïnformeerd of een dergelijk privacy statement van toepassing is.

Contact met klantenservice

U kunt via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice van Uitgeverij InZicht, via info@inzicht.org.nl of op andere manieren. Kijk daarvoor op de verschillende websites van Uitgeverij InZicht. Als u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en slaan deze om u later beter behulpzaam te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We gebruiken de gegevens ook ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Uitgeverij InZicht om haar dienstverlening te verbeteren.

Communicatie van Uitgeverij InZicht

Uitgeverij InZicht houdt u graag op de hoogte van nieuws, events en acties van Uitgeverij InZicht en partners van Uitgeverij InZicht. Dat doen we per e-mail, maar ook met direct marketing mailingen of telemarketing. Dit wordt zoveel mogelijk op uw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uitgeverij InZicht verwerkt contactgegevens (waaronder naam en e-mailadres), geboortedatum en mogelijke interessegegevens (al dan niet gebaseerd op gedrag op de website) voor e-mailnieuwsbrieven.

U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Uitgeverij InZicht, bijvoorbeeld door u te abonneren op een van de nieuwsbrieven van Uitgeverij InZicht. Ook kan Uitgeverij InZicht u na een aankoop via e-mail, zoals het aangaan van een abonnement of een aankoop in een van de webshops, op de hoogte houden van gelijksoortige producten of diensten, tenzij u bij uw aankoop hebt aangegeven hier geen prijs op stellen.  Wij kunnen u nog tot maximaal twee jaar na beëindiging van uw abonnement of na uw laatste aankoop via de webshop op de hoogte houden. U kunt zich altijd eenvoudig afmelden voor communicatie van Uitgeverij InZicht. In elk bericht dat u van Uitgeverij InZicht ontvangt, staat hoe u dat kunt doen.

Ontvangers

Uitgeverij InZicht kan persoonsgegevens uitwisselen met haar dochteronderneming(en) in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering.

Verwerkers

Uitgeverij InZicht kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die in het kader van evenementen diensten verlenen zoals trainingen. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Uitgeverij InZicht en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Uitgeverij InZicht sluit met derde partijen die voor Uitgeverij InZicht optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Uitgeverij InZicht.

Partners

Wanneer u deelneemt aan een online test, kunnen de resultaten van deze test ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, in geanonimiseerde vorm of waar dit niet mogelijk is in gepseudonimiseerde vorm, aan onderzoeksinstituten worden verstrekt.

Wanneer u middels een prijsvraag of actie een prijs hebt gewonnen, kunnen we uw contactgegevens sturen aan de partner die de prijs ter beschikking stelt ter verzending van de prijs.

Uitgeverij InZicht gaat ook samenwerkingen aan met adverteerdersnetwerken en mediabureaus. Voor hun online advertentie-activiteiten plaatsen deze partijen cookies op uw apparatuur op basis van uw toestemming. Lees hierover meer in ons cookiestatement en de cookiestatements van deze partijen.

Overig

Voor het overige verstrekt Uitgeverij InZicht alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Beveiliging

Uitgeverij InZicht neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit Uitgeverij InZicht verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Uw rechten

Inzage en correctie

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Uitgeverij InZicht worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@inzicht.org. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Uitgeverij InZicht zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Uitgeverij InZicht, Maurick 20, 2181LB, Hillegom of per e-mail via info@inzicht.org. In de e-mails die Uitgeverij InZicht stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering

Als u wilt dat Uitgeverij InZicht uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@inzicht.org. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Uitgeverij InZicht worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Uitgeverij InZicht verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Uitgeverij InZicht, kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@inzicht.org.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Uitgeverij InZicht berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan Uitgeverij InZicht hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@inzicht.org.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Uitgeverij InZicht, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Uitgeverij InZicht stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt Uitgeverij InZicht rekening met besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doorgiften naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen alleen door Uitgeverij InZicht of door Uitgeverij InZicht ingeschakelde verwerkers worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Minderjarigen

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd producten en diensten afnemen van Uitgeverij InZicht. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige dienen in het belang van de minderjarige dit privacy statement en het cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige de rechten van de betreffende minderjarige uitoefenen. Uitgeverij InZicht raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige maakt van de producten en diensten van Uitgeverij InZicht en om hen bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy statement en het cookiestatement.

Wijzigingen

Uitgeverij InZicht behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

Overdracht ondernemingen

Uitgeverij InZicht kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u o.v.v. “privacy” contact opnemen met:

Uitgeverij InZicht

Maurick 20

2181LB Hillegom

Of per e-mail via info@inzicht.org