Zelfonderzoek is een uitnodiging

– Jan Koehoorn

© Hans Tibben, 2020