De keuze van Justus Kramer Schippers (redactie)

Raf Pype, de auteur van mijn keuze in het voorwoord van InZicht 53 over de Nisargadatta-lijn, was met Zien de grondlegger van wat naderhand InZicht is geworden. Zien had de charme van de eenvoud qua uitgave (een gestencild pamflet) gekoppeld aan indringende inhoudelijkheid met de transcripten van onder andere voordrachten van Wolter Keers. En Wolter Keers was degene die vanuit de yogawereld Mieke Berger op het pad bracht van Nisargadatta, die tot op het einde van haar leven voor haar een gids en inspiratiebron is geweest. Mieke Berger op haar beurt introduceerde mij destijds bij Ramesh Balsekar. Het boek dat zij me in 1991 liet lezen was The Final Truth van Ramesh, dat een diepe uitwerking op mij heeft gehad. Na enige seminars in Kovalam en verschillende bezoeken aan Ramesh in Bombay raakte ik onontkoombaar zeer geïnteresseerd in de teachings van Nisargadatta Maharaj, de goeroe van Ramesh. Onderstaand artikel raakt een gevoelige snaar bij mij omdat allen die voor mijn ontwikkeling en inzichten van wezenlijk belang zijn geweest daarin worden genoemd: Sri Ramesh S. Balsekar, Sri Nisargadatta Maharaj,Wolter Keers en uiteraard last but not least Mieke Berger, die mij 30 jaar heeft begeleid op mijn levenspad. Postuum dank aan allen.