Resonantie – een dans van het absolute met zichzelf als zichzelf

Jan Kersschot

© 1900 Edward Degas, Twee danseressen in blauw