Een onbeschreven blad of mooi natuurprentje – Fragmenten uit een briefwisseling

Patricia Masters

© Peter van Mierlo