Een geëngageerde non-dualiteit?

Namens de InZicht redactie,
Justus Kramer Schippers

©Robert Saltzman