De Onuitsprekelijke Stroom van Gelukzaligheid

– Franklin Merrell Wolff

©2020, Theodora Pas