Afgescheiden zijn is ons lijden

– Dorothy Hunt

© Paul Klee, Dans van het treurige kind, 1922