Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Jezelf ontstijgen

cover200 73.jpgOssenhoedster op de markt
(publicatiedatum 15 mei 2017)

Onlangs had ik een beste griep en in de helderheid die erop volgde zag ik het tiende plaatje van de ossenhoeder uit de zentraditie voor me. Na de os te zoeken en te vinden, één te worden met hem en daarna aan het hele idee voorbij te gaan komt de hoeder terug op de markt en begeeft zich onder de kinderen. Ook ik voel me terug op het marktplein aangekomen na een lange reis en mijn taak is nu mee te spelen te midden van het wereldse gewoel, als hoofdredactrice van InZicht. Het biedt me de onverwacht mooie kans om alles wat ik de voorafgaande negen zentaferelen heb opgestoken in de praktijk te brengen.

Tussen de marktkramen hoor je de stemmen van vele venters die hun waar aanprijzen: goedkoop spul van ver dat het eerste gebruik niet overleeft, duur spul dat zijn prijs niet waard is, degelijke zaken die de tand des tijds doorstaan hebben en een enkele onvermoede gouden vondst. Ja, ook de spirituele markt, en zelfs de non-duale, biedt het hele scala, en al rondslenterend valt er van alles te genieten, maar zeker niet aan te schaffen.

Het thema van dit nummer is 'jezelf ontstijgen'. Vreemd genoeg begonnen er al snel artikelen binnen te stromen waar naast de woorden 'ontstijging' en 'mystieke ervaring' ook de woorden 'falen', 'geluk', 'rauwe kwetsbaarheid' en 'dynamiek' vielen, evenals een paar stukken die de problemen van deze tijd uitlichtten. Ja, misschien werpt 'transcenderen' je juist kopje-onder in de rauwheid van het leven zelf; misschien mag het leven zich eindelijk ongecensureerd laten zien.

Naast de aandacht voor het thema had ik het idee Douglas Harding te eren, tien jaar na zijn dood. Zijn unieke 'experimenten' waren voor mij de eyeopener die de laatste verwarring omtrent de realiteit oploste. Van zijn hand koos ik het artikel 'Hoe word ik gelukkig' en een niet eerder gepubliceerd gedicht uit zijn laatste (96e!) levensjaar.

In dit blad een marktplein vol venterstemmen van sereen tot ruw, van traditioneel tot anders, van reeds bekend tot nieuw, en ze verwijzen allemaal naar het onzegbare. Voor mij is dit de gouden vondst: in het tiende zenplaatje is er geen tegenstelling meer. De paradox is opgelost: tussen markt en meditatie, tussen woord en stilte.

(Uit het Woord Vooraf van Karin Visser)

------------------

Geen “en ze leefden nog lang en gelukkig”
Joan Tollifson

 Ware transformatie komt voort uit heelheid. Ze is geworteld in onvoorwaardelijke liefde, in overgave aan God of 'Aanwezigheid'. Ze heeft een fundamenteel vertrouwen en geloof in het universum, in dat wat ís. (…)

---------------

 Ontwaken is slechts het begin
Jeff Foster

Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die op een dag gewoon 'ontwaakte' en daarna nooit meer geleden heeft - hoe graag we dat verhaal ook willen geloven, over onszelf en anderen. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen - leraar of leerling - die 'ontdekte wie hij werkelijk is' en dat nooit meer vergat, zelfs niet als hij lichamelijk pijn leed of in de prachtige puinhoop van de intieme menselijke relatie. (…)

----------------------------

Spelen met concepten
Katja Teunissen

 Het leven interpreteren is als het spelen met wiskundige formules, waarin elk bewijs stoelt op aannames. En dat spelen levert een hoop plezier op. ‘Je kunt jezelf ontstijgen’, ‘je kunt jezelf niet ontstijgen’, binnen het taalspel bestaat het allemaal en is alles mogelijk; en onmogelijk.  (…)

----------------------------

In memoriam: Douglas Harding
Richard Lang

Tien jaar geleden overleed Douglas Harding, een Engelse filosoof, wetenschapper, kunstenaar en mysticus. De vragen waar hij zich zijn hele leven intensief mee bezighield zijn 'Wie, of wat, ben je?' en 'Wat ontdek je als je het antwoord dat de wereld je geeft afwijst en in plaats daarvan zelf kijkt?'. (…)

--------------------------

Hoe word ik gelukkig?
Douglas Harding

 Zoeken naar geluk is het geboorterecht van de mens. Maar we zijn hierin zo onpraktisch en leren zo weinig van onze fouten, dat het lijkt alsof we eerder ons ongeluk zoeken dan ons geluk. (…)

----------------------------

Mij/Jezelf ontstijgen: een praktische benadering
Suzanne Visser

Als we zeggen dat we onszelf willen ontstijgen, dan moeten we er eerst zeker van zijn dat er een 'zelf' is. Laten we het 'zelf' eens gaan zoeken. Waar zullen we beginnen? (…)

----------------------------

Verse intelligentie
Philip Renard

 Er is een intelligentie, een vermogen tot luisteren in ieder mens, dat niet op het bekende gebouwd is, dat tapt uit dat wat nog niet geweten wordt, wat nog niet opgespaard of vastgekleefd is. (…)

----------------------------

Het onzegbare gezegd
Jan van den Oever

 Het komt maar zelden voor dat iemand echt geïnteresseerd is in verstilling, dat iemand er  toewijding voor heeft, er liefde voor op kan brengen. Verstilling is een van de moeilijkste dingen voor het intellect, want het wil veel doen en veel zoeken. (…)

----------------------------

De cultuur van het narcisme
Karel Wellinghoff 

De mentale slaaptoestand waarin de meeste mensen verkeren, maakt dat wij een wereld scheppen die steeds grotesker wordt en waarin de schijn tot werkelijkheid wordt verheven, zoals bij de geketenden in Plato’s grot. In zo’n wereld dienen substituten worden gevonden, die in de plaats komen van de directe waarneming. Zo hechten wij waarde aan onze spiegelbeelden omdat we niet rechtstreeks naar onszelf kunnen kijken. Daarmee hebben wij de toegang geblokkeerd voor het rechtstreekse waarnemen en wordt ons gevoelsleven alleen beroerd door de vervormingen van het waarachtige, het non-duale bewustzijn, zoals dat bijvoorbeeld in de advaita vedanta naar voren komt. (…)

----------------------------

Op zoek naar zelftranscendentie
Sam Harris

Van alle tradities binnen de boeddhistische leer lijkt die van dzogchen nog het meest op de leer van advaita. Beide tradities streven naar hetzelfde inzicht in de non-dualiteit van het bewustzijn, maar globaal is het zo dat alleen dzogchen absoluut duidelijk maakt dat je met dit inzicht moet oefenen om een punt van stabiliteit te bereiken en dat het mogelijk is dit te doen zonder toe te geven aan het dualistische streven dat op de meeste andere wegen op de loer ligt. (…)

----------------------------

Onverborgen Werkelijkheid
Sharlih

 Jij als Bewustzijn gaat niet alleen aan de schepping vooraf, maar je bent ook de Aard van alle dingen, de schepping zelf. Je hoeft je er alleen maar naartoe te keren, er open voor te staan. (…)

----------------------------

Faal beter - hoe verder te gaan als je volkomen aan de grond zit?
Pema Chödrön

 Pema Chödrön vertelt over een moment in haar leven toen ze helemaal vastgelopen was en aan haar leraar vroeg wat te doen (…)

----------------------------

Rubrieken:

- 'Wat is advaita' 41: “Je blijft je eigen zelf” Ramana Maharshi

- Column: “Life is okay” Han van den Boogaard

- Column: “Boven je 'zelf' ?” door Hans Laurentius

- Column: “Uitweg” door Unmani

- Klassieke teksten: Het oplossen van de geest (uit: Yoga Vasishta Sara)

- Besprekingen van boeken van: Paula van Liere (jezelf een weg naar vrijheid), Richard Lang (Celebrating Who We Are), Sam Harris (Het huidige moment), Peter Fenner (Radiant Mind)

- Recent verschenen: boekenrubriek

- Lezersbijdragen.

Mededelingen – Agenda