Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Realiteit en illusie

cover70-200.jpgJaargang 18 - nr 3 – september 2016

INZICHT AFLEVERING  70

thema: Realiteit en illusie

 

Veel mensen, onder wie waarschijnlijk ook heel wat InZichtlezers, zijn op zoek naar de waarheid, of zelfs de Waarheid. Ze stuiten op ingewikkelde formuleringen, helder klinkende oneliners, stellige uitspraken, mystieke woorden en evidente onzin. Maar wordt de waarheid ondanks het diverse aanbod uit de grote hoop gevist, dan kan die eigenlijk gelijk, of in elk geval niet lang daarna, alweer de vuilnisbak in. Want waarheid is niets meer dan een concept. Met de werkelijkheid heeft zo’n concept, of willekeurig welk ander concept, niets te maken. De werkelijkheid overstijgt iedere conceptualisatie en kan dus niet rechtstreeks gevonden worden. Hij kan alleen maar worden blootgelegd door de illusies die ons denken en doen beheersen te ontmaskeren, een voor een, als een ui die afgepeld wordt. Wat overblijft is een leegte die niettemin bestaat en springlevend is. Die kan vergeleken worden met de ruimte die de schillen van de ui ‘draagt’, maar zelf niet concreet waarneembaar is. (…).

(Uit het Woord Vooraf van Han van den Boogaard)

----------------------------

Het bestaan is beweging

Darryl Bailey

Het bestaan lijkt een samenspel van losse, beïnvloedbare elementen te zijn, maar nader onderzoek naar onszelf en de wereld om ons heen leert ons dat dit niet het geval is. Als we goed om ons heen kijken, zien we een groots, ondefinieerbaar gebeuren dat ontsnapt aan iedere poging tot beschrijving of definiëring. Het verhaal over een zelf dat zijn leven ‘doet’ zal dan niet overeind blijven en de fantasie zal zichzelf ontmantelen.

----------------------------

De werkelijkheid valt niet te kennen

Jan Bor -  interview door Katja Teunissen

Filosoof Jan Bor schreef een boekje over de zin en onzin van zen en andere spirituele stromingen, waarin hij geen enkel heilig spiritueel huisje overeind liet staan. Ook in dit interview steekt hij zijn afkeer van met name groepsgewijs beleefde spiritualiteit niet onder stoelen of banken.

--------------------------

Capaciteit en de wonderbaarlijke wereld

Karin Visser

Het onderscheid tussen werkelijkheid en illusie is in de ogen van Karin Visser kunstmatig, want oorsprong en manifestatie vallen samen in de ene ervaring die nu is.

Deze vreemde wonderbaarlijke wereld, hoe hou ik van haar en hoe laat ze me lijden. De kersenboom gehuld in haar kleed van witte bloesem, de kat met alle vier zijn poten uitgestrekt in opperste ontspanning en een weerloos nog levend jong vogeltje in de tuin, de helft van de hoofdhuid weggepikt door een hongerige ekster. Schoonheid, tevredenheid, afschuw en pijn, ze stromen allemaal springlevend door me heen. Kan ik mezelf wijsmaken dat dit geen realiteit is, maar een illusie?

---------------------------

Eigenheid - Over het werkelijkheidsgehalte van het specifieke dat je ook          bent

Philip Renard

Onderscheid maken tussen werkelijkheid en illusie gaat voorbij aan de onlosmakelijke verbondenheid van onze wezenlijke natuur en onze uitdrukking ervan. “Het werkelijk-zijn van jezelf, dat je diepgaand beseft hebt, blijft een werkelijk-zijn ook in je spontaniteit, in je directe uitdrukking of creatie.”

----------------------------

Een wonderlijke werkelijkheid

Lenie van Schie

Het ego bepaalt voor de meesten van ons hoe we de werkelijkheid zien en beleven. Het wordt door veel spirituele tradities gezien als het grote obstakel op de weg naar bevrijding. De leer van Total Being van A.H. Almaas biedt een alternatief in de vorm van een horizontale, hiërarchieloze blik op de werkelijkheid.

----------------------------

Het Licht dat wij ononderbroken zijn

Wolter Keers

Zolang we ons opstellen als ‘iemand’ die zoekt naar vrijheid, naar verlichting, maken we het onmogelijk om die vrijheid ook daadwerkelijk te vinden. Want de enige werkelijkheid is de vrijheid die voelbaar wordt als we de illusie van ons bestaan als persoon doorzien.

----------------------------

Realiteit is de sluier voor mijn oorspronkelijke gezicht

Wouter van Oord

Aan de hand van Dantes GoddelijkeKomedie schetst Wouter van Oord de reis van de zoeker en probeert hij woorden te geven aan het onpersoonlijke aspect van het bestaan.

----------------------------

Is een fata morgana niet-bestaand?

Bob van der Laan

De neiging om tegenstellingen in het leven te roepen en onderscheid te maken lijkt onuitroeibaar. Die lijkt ons te helpen om te overleven, maar resulteert anderzijds in verkramping en angst. Afgescheidenheid is een illusie, maar de ervaring ervan is wel degelijk net zo echt (of onecht) als alle andere verschijnselen.

----------------------------

Je bent al perfect

Johan Vellinga

Zelfrealisatie houdt niet in dat de persoon al zijn eigenschappen verliest. Het betekent alleen dat de identificatie met die persoon ophoudt. Het leven wordt daardoor eenvoudiger en overzichtelijker, maar zeker niet makkelijker.

----------------------------

Het wonderlijke spel van echt en onecht

Linda de Roos

Ook al is de illusie van jezelf als afzonderlijk persoon doorzien, dan nog kan er een totale identificatie met die persoon plaatsvinden. Dat is het wonderlijke, onbegrijpelijke spel van het leven.

----------------------------

Alleen liefde is realiteit - Drie bevrijdende inzichten die onze illusies over liefde corrigeren.

Fokke Slootstra

Liefde is geen gevoel, maar de kracht van het universum. Als door die kracht ons hart echt opengaat en we ook de persoonlijke vrijheid los kunnen laten, ontstaat er een liefde die uiteindelijk alles verteert wat niet waar is.

----------------------------

De dingen zijn niet wat ze lijken te zijn, noch zijn ze iets anders

Naropa

Aan de hand van de Gayatri-mantra geeft Naropa antwoord op Shakespeares vraag ‘To be or not to be?’. We kunnen onze essentie niet kennen omdat we haar zijn. Ze wordt spontaan tot uitdrukking gebracht en gevierd in de vorm.

----------------------------

 

Rubrieken:

 

- Lezersbijdragen.

 

- Reeks "Wat is advaita?" 39: “God als manifestatie van zijn en leegte” Reb Yerachmiel Ben Yisrael

 

- Column: “Wat is echt?” door Hans Laurentius

 

- Column: “De werkelijkheid van het niet-weten” door Unmani

 

- Klassieke teksten: Ramana Maharshi“Brahman en het universum zijn een”

 

- Besprekingen van boeken van: Hans Laurentius (Olie op het Vuur), Robert Hartzema/Marjan Möller (De spontane bevrijding in leven en sterven), Jan Bor (OnZen), Adyashanti Ontwaken)

 

- Recent verschenen: boekenrubriek

 

Mededelingen – Agenda