Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Identificatie

Jaargang 18 - nr 1 – februari 2016

INZICHT AFLEVERING  68

thema: Identificatie

 

Iedereen herinnert zich wel eens een droom. Iedereen weet dus dat je tijdens de droom aanwezig bent als een persoon die van alles denkt, voelt en meemaakt. Je bent, zo lijkt het althans zolang de droom duurt, die persoon. Die identificatie is nodig, want zonder ‘iemand’ die de droom beleeft kan er geen droom zijn. Pas als we wakker worden, beseffen we dat de hele droom een illusie was, inclusief jijzelf als belever van en deelnemer aan de droom, en leren ‘onszelf’ (het lichaam) in leven te houden en relaties met ‘anderen’ te onderhouden. Daarvoor lijkt die identificatie in zekere zin nodig. Toen Ramana Maharshi als jongen van zestien tot de ontdekking kwam dat hij niet het lichaam was, maar datgene waarin het lichaam (en alle andere dingen) verscheen, reageerde hij, na naar Tiruvannamalai te zijn afgereisd, niet meer op zijn omgeving. Hij voelde zelfs geen behoefte meer om te eten en te drinken, zo groot was de schok van zijn ontwaken en zo volledig was de desidentificatie met het lichaam. Hij werd door verschillende mensen gevoed en in leven gehouden. Het duurde vele maanden voor hij weer uit zichzelf in beweging kwam en jaren voor hij weer sprak en op het noemen van zijn naam reageerde. Pas veel later in zijn leven was zijn ontwaken dusdanig geïntegreerd dat hij at, dronk, liep en sprak zoals de mensen om hem heen en zelfs dagelijks de krant las, terwijl uit zijn contacten met zijn leerlingen altijd weer zonneklaar bleek dat hij zich nergens mee identificeerde. “Identificatie met het lichaam,” zei hij ooit, “is de sterkste conditionering en het grootste struikelblok voor ontwaken tot het Zelf.”

 (…).

(Uit het Woord Vooraf van Han van den Boogaard)

 

-----------------------------

Het open lichaam

Rupert Spira

Door de rechtstreekse weg van het inzicht te gaan, kunnen we wel begrijpen dat alles verschijnt in Bewustzijn, gekend wordt door Bewustzijn en bestaat uit Bewustzijn, maar als dat inzicht niet gevoeld wordt in het lichaam, is er nog een proces van integratie nodig. Dit proces noemt Rupert Spira de Yoga van de Gewaarwording en Waarneming.  (…)

------------------------------------

Het universum is mijn lichaam

Francis Lucille - interview door Lars Overhaus

Als kind hebben we ooit geleerd ons te identificeren met het lichaam. Vanaf die tijd houden onze fysieke gewaarwordingen het bedrieglijke gevoel in stand dat we afgescheiden zijn van de wereld om ons heen. Intellectueel begrijpen dat je niet het lichaam bent, is niet voldoende om dat gevoel van afgescheidenheid teniet te doen. Dat gebeurt pas als we werkelijk voelen dat ons lichaam het hele universum is. (...)

-----------------------------

Dit is dat

Wim van de Laar

 Identificatie is niets anders dan een vernauwing die je het zicht op het werkelijke Zelf ogenschijnlijk ontneemt. In die zin is identificatie misschien wel de meest voorkomende vorm van onwetendheid. “De onwetendheid en de daaruit voortvloeiende verwarring vormen de oergrond van ons lijden. We verblinden onszelf met onszelf, door een onjuist, ik-gericht denken. Dat houdt ons gevangen en doet ons ‘wenen om ons onvermogen’.”  (…)

---------------------

Post-advaita

Jan Kersschot

Analoog aan het postmodernisme uit de beeldende kunst van de twintigste eeuw kan de term post-advaita gebruikt worden om het woord ‘advaita’ van al zijn dubieuze connotaties los te maken en slechts te laten verwijzen naar dat wat is, wat het ook is - inclusief de menselijke kant van het bestaan met al zijn ego-gerelateerde eigenschappen en handelingen.  (...)

---------------------

De essentie van yoga: het ontdekken van ons ware lichaam.

Ellen Emmet

Niet met behulp van de gebruikelijke yogaoefeningen, maar via haar non-duale methode van Essentiële Yoga probeert Ellen Emmet de haast niet te doorbreken identificatie met het lichaam te ondermijnen en uiteindelijk teniet te doen, en zo voelbaar te maken dat we volledig samenvallen met het Bewustzijn dat we in wezen zijn. (...)

---------------------

Identificatie en gewaarzijn

Greg Goode

Uiterst kort en bondig laat Sri Atmananda ons zien dat identificatie met wat dan ook nooit mogelijk is. Wat je werkelijk bent, blijft wat je al was: zuiver gewaarzijn dat getuige is van alle verschijnselen. …)

---------------------

Identificatie: fusie van betekenissen

Annette Raaijmakers

In de loop van je leven leer je aan een object, gedachte of emotie je mening en oordeel toe te voegen. Hierdoor ervaar je niet meer het oorspronkelijke object of gevoel, maar identificeer je je met de betekenis die je eraan geeft. Als je zo’n fusie maakt, identificeer je je met het label dat op dat moment als gedachte door je heen gaat en beperk je daarmee je ruimte.  (…)

----------------------

Identificatie

Mieke Berger

Identificatie met lichaam en geest brengt gekokerd kijken met zich mee, waardoor het grote Geheel wordt vergeten. Dat leidt tot fanatisme en faciliteert agressie, want “het ego heeft maar één wanhopig doel: hoe dan ook (over)leven. Dit is de (oer)verslaving aan het bestaan, waaruit alle andere verslavingen voortkomen, met als tragisch einde de onvermijdelijke dood”.  (…)

---------------------

Makkelijk of eenvoudig

Joey Lott

 Joey Lott (J) en zijn vriend Fish (F) praten over identificatie en de poging te ontsnappen aan wat je bent. In klare taal en wars van elke spirituele correctheid maken ze duidelijk dat vrijheid niets anders is dan vrede sluiten met wie je werkelijk bent.  (…)

 

---------------------

Ik ben niet Catherine

Catherine Harding

Identificatie met het lichaam, gehechtheid aan je verschijning, maakt het leven vaak zwaar en moeizaam. Daarom beoefent Catherine Harding de kunst van het verdwijnen. Want pas als ‘kleine Catherine’ verdwijnt, kan ze zichzelf zijn als zuivere, onvoorwaardelijke liefde, gelijkmoedigheid en tijdloosheid.  (…)

-------------------------------

Radicale overgave aan het moment - Over identificatie, Ramakrishna en free jazz

Pieter Bijwaard

Is het mogelijk om je te identificeren met de grond van het bestaan? In de ogen van Pieter Bijwaard moet deze vraag bevestigend worden beantwoord, met het leven van Ramakrishna als inspirerend voorbeeld.  (…)

------------------------

Rubrieken:

- Lezersbijdragen.

- Reeks "Wat is advaita?" 37: Steve Ford  “Je gezicht voordat je geboren werd”

- Column: “Twee soorten identificatie” door Hans Laurentius

- Gastcolumn: “Inzicht” door Paul van der Sterren

- Klassieke teksten: Shankara “Viveka chudamani”

- Besprekingen van boeken van: Adyashanti (Jezus, de mysticus ), J.C. Amberchele (Opengebroken), Jed McKenna (Spel zonder einde), Mooji (Voor Ik Ben), Rupert Spira (The Light of Pure Knowing, Thirty meditations on the essence of non-duality)

- Recent verschenen: boekenrubriek

Mededelingen – Agenda