Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Over schoonheid en kunst als weg

Jaargang 17 - nr 2 - mei 2015

INZICHT AFLEVERING  65

thema: Schoonheid en kunst als weg

 

Over schoonheid en kunst is al heel veel gezegd en geschreven, maar zelden gaat het daarbij om de vraag waarom iemand eigenlijk kunst zou willen maken. Wat bezielt iemand om ongelooflijk veel uren te werken aan een voorwerp, muziekstuk of tekst waarvan het maar zeer de vraag is of het door anderen op zijn waarde zal worden geschat? Het antwoord dat zich, althans aan mij, opdringt, is dat er dan sprake moet zijn van een innerlijke drang, zo niet een innerlijke noodzaak, om iets tot uitdrukking te brengen. Dat iets is nog onbekend, ongevormd, en juist dat vormgeven van het onbekende brengt de kunstenaar vreugde en motiveert hem of haar om door te gaan, ook al levert het in materiële zin niets of heel weinig op. Het creëren zelf, zonder voorbedachte rade, verrast de maker en brengt een wereld boven water die anders hoogstwaarschijnlijk onzichtbaar zou blijven – een onbekende wereld waar eerst de maker en vervolgens ook anderen kennis mee mogen maken. Jean Klein haalt in zijn artikel in dit nummer terecht Rabindranath Tagore aan, die zei “dat het doel van een echt kunstwerk is om vorm te geven aan wat zich aan een definitie onttrekt”. (…)

(Uit het Woord Vooraf van Han van den Boogaard)

 

-----------------------------

De grootste kunstenaar

Karin Visser

Alle grote kunstenaars kennen die zeldzame momenten waarop ze boven zichzelf uitstijgen en ruimte maken voor een creatieve vonk die rechtstreeks uit de Bron lijkt te komen; een impuls die hun hand of lichaam in beweging zet om iets tot stand te brengen waar ze later zelf van staan te kijken. (…)

 

------------------------------------

Doen wat mooi is

Elias Amidon

 Doen wat mooi is, vanuit een spontaan reageren en niet belemmerd door enige inspanning, maakt ons bewust van onze intieme liefdesband met de wereld.  (...)

 

-----------------------------

Schoonheid en het besef van Eenheid

Sigiswald Kuijken

Onze onmacht om te verwoorden wat schoonheid is, kun je vergelijken met de al even onmogelijke opgave te verwoorden wie of wat God is. Om er toch woorden aan te kunnen geven, is een ‘wending’ van ons verstand nodig, en het besef dat alles Eén is.  (…)

 

---------------------

De stille stem van het sublieme  -  Rothko en de confrontatie met de Leegte

Han van den Boogaard

 Het werk van de Amerikaanse schilder Mark Rothko maakt vaak sterke emoties los. Het laat de ruimte van het schilderij en de ruimte van de toeschouwer in elkaar overvloeien. De toeschouwer wordt geconfronteerd met een onbevattelijke leegte en blijft in ontroering of verwarring achter.  (...)

 

---------------------

Schoonheid als pad – leven vanuit de heilige blik

Hans Knibbe

 In Zijnsoriëntatie nemen de ‘tweedeperspectiefmethoden’ spirituele schoonheid als uitgangspunt. Via visualisatie van wijsheidsymbolen, meditatief bewegen, subtiel energiewerk en  mantra zingen wordt je weggelokt uit je gehechtheden en zekerheden. Je leert als het ware gewichtloos te zijn en te vliegen.  (...)

 

---------------------

De directheid van het handelende moment

Joanika Ring  -  interview door Lucy Auch

 Kunst verwijst naar datgene wat de alledaagse ervaring draagt en overstijgt. Op het moment dat je door schoonheid geraakt wordt, wordt dat als Liefde ervaren. Toch kan het denken daar achteraf van in verwarring raken.  (…)

 

---------------------

Esthetische verrukking - Over de transformerende kracht van de schoonheid

Igor Kufayev

De werkelijkheid zoals we die kennen wordt bepaald door onze waarneming ervan. Dat geldt ook voor de ervaring van schoonheid en voor alle creatieve processen. De kwaliteit ervan wordt bepaald door de manier waarop we in staat zijn de onderliggende harmonie waar te nemen die eigen is aan de structuur van de perceptie zelf.  (…)

 

----------------------

De hoogste vorm van creativiteit

Dick Sinnige

De allergrootste kunst en de hoogste vorm van creativiteit is misschien wel de pure, onschuldige openheid van zijn, waarin alles bewust herleid wordt tot het Niets. (…)

 

---------------------

Schoonheid en kunst – verwijzers naar Heelheid

Jean Klein

Als een kunstenaar de schoonheid in zichzelf herkent en die weet te transforen tot een kunstwerk, zal die schoonheid door degene die vanuit openheid naar het kunstwerk kijkt of luistert onmiddellijk herkend worden. Schoonheid en kunst verwijzen naar de heelheid die we in werkelijkheid zijn en die alleen in volkomen openheid en ontvankelijkheid kan worden ervaren. (…)

 

---------------------

Wat is de kunst van het leven?

Marlies Cocheret

De schoonheid van ons mens-zijn wordt zichtbaarals Zijn en lichaam één worden. Dan leven we de ware kunst van het leven, vindt er vanzelf verlicht handelen plaats en zijn we de natuurlijke uitstraling van onze essentie geworden. Van daaruit kan het leven voor de volle honderd procent tegemoet getreden worden. (…)

-------------------------------

De weg van de kunstenaar

Douglas Harding

Douglas Harding onderscheidt vier wegen die ons naar Huis kunnen leiden. Een ervan wordt volgens Douglas in spirituele kringen zelden op waarde geschat: de weg van de schoonheid en de kunst. Maar uiteindelijk is die weg een must als je in het paleis van de Schoonheid zelf wilt gaan wonen. (…)

 

-------------------------------

Het opschonen van de ‘werkelijkheid’ als levenskunst

Naropa

Zodra we onze waarneming hebben weten op te schonen en de wereld aan ons verschijnt zoals hij is, is er de vreugde van de bevrijding. Dan zijn we schoongespoeld en verschijnt de schoonheid. (…)

 

---------------------

Rubrieken:

- Lezersbijdragen.

- Reeks "Wat is advaita?" 34: Lucille Francis : Het moment van begrijpen

- Column: Schilderen op een glazen plaat” door Hans Laurentius

- Column: “Opklimmen naar het Ene” door Bieke Vandekerckhove

- Klassieke teksten: :  Namdev (Filosofie van de goddelijke Naam)

- Boek “Niets is alles”: Nisargadatta: Jij bent het bewijs dat God bestaat

- Besprekingen van boeken van Renard (Het boek van besef), David Hoffmeister (Ontwaken via de cursus in wonderen), Alexander Smit (dvd's), Sharlih (Onverborgen werkelijkheid), Ineke Schaper (Doen vanuit Zijn)

- Recent verschenen: boeken van Williges Jäger, Kabat-Zinn, 1000, Lao Tse, Lao Tse 2, Spira, Franciscus, Cerio, Ineke Schaper

Mededelingen – Agenda

 

------------------------