Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

Ethisch handelen

Jaargang 16 - nr 1 - februari 2014

INZICHT AFLEVERING  60

thema: Ethisch handelen

 

ETHISCH HANDELEN

Dat we met z’n allen nog steeds veel behoefte hebben aan richtlijnen ten aanzien van ons handelen wordt dagelijks bewezen door de kranten die we lezen en de journaals die we kijken. Want waar onze nieuwsvoorzieningskanalen ons naast natuurrampen en oorlogen vooral mee volstoppen is falend menselijk handelen. Als het gaat om moord en doodslag, corruptie en verkeersovertredingen kunnen we terugvallen op regels en wetten die democratisch zijn afgesproken en waar we ons aan dienen te onderwerpen. Tot zover zijn de problemen nog enigszins te overzien. Maar als het gaat om overspel, vernedering, euthanasie of biotechnologie, om maar eens wat te noemen, liggen de zaken veel minder duidelijk. Op welk kompas kunnen we dan varen? (…)

Han van den Boogaard

 

-----------------------------

Geweldloosheid

Justus Kramer Schippers

Er lijkt niets mis met streven naar een betere wereld. Maar goed en kwaad hebben elkaar nodig, kunnen in feite niet zonder elkaar bestaan. Daarom past ons grote bescheidenheid als we menen ‘goed’ te doen. Alleen leven vanuit neutraliteit maakt een eind aan geweld en aan het lijden van de mens. (…)

 

------------------------------------

 Leegte en mededogen

José Le Roy

Beïnvloedt het zien dat we niets anders zijn dan Eenheid ons handelen? Vertaalt de spirituele ervaring zichzelf uiteindelijk in liefde en goedheid? José Le Roy zoekt het antwoord in de voorbeelden van onafgescheidenheid zoals die ons aangereikt werden door Douglas Harding. “Als je goed wilt doen voor de ander zonder bevrijd te zijn van de identificatie met het ego, berokken je vaak schade.”  (…)

 

-----------------------------

Natuurlijke ethiek en de wetten van de droom

Elias Amidon - interview door Katja Teunissen

 De meesten van ons lijken gevangen te zitten in het dramaverhaal van ons leven. Maar dat verhaal kan elk ogenblik, en steeds weer opnieuw, worden doorzien. En dan zijn ethische regels en voorschriften niet langer nodig. “Stop alle drama. Ontspan gewoon en ervaar wat er is. Gedachten, emoties, plannen maken, pijn: alles komt voorbij en verandert voortdurend. De geest gaat gewoon door, maar geloof die niet.”  (...)

 

-----------------------------

 UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS

Philip Renard

 

Er is al veel gedaan om vrijheid en vrede te kunnen verwezenlijken voor ieder mens. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 is daar een prachtig voorbeeld van. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor mensenrechten en vrede. Maar doordat we heel vaak geconfronteerd worden met misstanden die voortduren, overal ter wereld, kan de vraag opkomen of er niet iets ontbreekt in het allereerste uitgangspunt bij de pogingen vrijheid en vrede te bewerkstelligen. Wordt er misschien iets over het hoofd gezien?  (...)

 

Alle mensen blijken in de kern, in dit onbevattelijke, gelijk te zijn aan elkaar. Hoe verschillend mensen in hun uitingsvormen ook zijn, religieus dan wel atheïstisch, iedereen kan in zichzelf te midden van alle verschillen het wezenlijke herkennen waar verschil nog niet is begonnen. De Universele Verklaring van de Ware Natuur van de Mens is dan ook te beschouwen als een proclamatie van een waarachtige middenweg tussen alle interpretaties op het gebied van religie en filosofie. (…)

 

(Hierna volgen de 30 artikelen van de “Universele Verklaring van de Ware Natuur van de mens)

ARTIKEL 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten. Dit zijn de instrumenten waarmee ieder mens kan functioneren en waarmee hij zijn volledig verschillend zijn van anderen kan en mag vormgeven. (…)

 

---------------------

De paradox van keuze binnen keuzeloosheid

Jan den Boer

Volgens de klassieke wijsheidstradities bestaat er geen goed of fout en gaat het niet om regels, oefenen of keuzes maken. Non-dualiteit gaat over totale acceptatie van het hier en nu. Maar als je nog niet ontwaakt bent en je leeft nog in een dualistische staat, moet je je misschien toch nog aan regels houden en gedisciplineerd oefenen (...)

 

---------------------

Ethiek en non-dualiteit

Annette Raaijmakers

De mate van ethisch handelen wordt in de ogen van Annette Raaijmakers bepaald door de normen en waarden die in een samenleving gelden, maar ook door de mate waarin er nog sprake is van identificatie met een persoon. “Het is duidelijk dat een zelfgerealiseerde leraar niet gebonden is aan ethische regels, omdat er geen enkele identificatie meer plaatsvindt.”  (...)

 

---------------------

 Bewogen worden door compassie

Dick Sinnige

 Ethisch handelen baseert zich niet op normen en waarden, maar op een los en natuurlijk zijn. “Het leven leeft zichzelf, de eenheid is vanzelf goed.” (…)

 

---------------------

Op zoek naar een ervaring van eenheid

Manon van Dijk

 Het non-duale zelf wordt altijd ervaren; het is niet bedekt, verborgen of van je vandaan. Daarom heb je voor verlichting geen nieuwe ervaring van jezelf nodig. Je hebt geen gebrek aan ervaring van advaita, maar een gebrek aan kennis.   (…)

----------------------

De subtiele stem van het hart

Steven Noomen

Als iets je kan helpen om te herkennen wat waar en relevant is, en daarmee een leidraad kan zijn voor ethisch handelen, dan is het de stem van je hart. “Die subtiele stem zul je moeten leren onderscheiden van de stemmen van je denken en je emoties, die allemaal gebonden zijn aan dat permanent draaiende egosysteem van scannen en strategieën aandragen, en die dus allemaal geworteld zijn in ‘Wat heb ik eraan?’ (…)

 

---------------------

Alles is van goud

Jesse Rietveld

Het inzicht dat we niet beschikken over vrije wil leidt geenszins tot onethisch handelen. Integendeel, we zullen ons nog steeds verantwoordelijk voelen voor onze daden, ook al weten we dat het een denkbeeldige verantwoordelijkheid is. “Je kunt je in elke situatie bewust zijn van het gegeven dat het niet anders kan zijn dan het is, terwijl je tegelijkertijd alles doet om er het beste van te maken.”  (…)

 

----------------------

Rubrieken:

- Reeks "Wat is advaita?" 29  Franz Kafka: “Geef het op”

- Column: “Over ethiek en zo" door Hans Laurentius

- Column: “bungelend in een of andere boom” door Bieke Vandekerckhove

- Lezers schrijven over het thema

- Klassieke teksten: Ramprasad (in de bewerking van Lex Hixon)

- Besprekingen van boeken van Willem Gloudemans (Boek van het eeuwige leven – Een cursus in sterven); Han vd Boogaard (Herinneringen aan het Nu); Andrew Peers (De familiejuwelen – zenbrieven uit een klooster); Jeff Foster (Onvoorwaardelijke acceptatie)

- Recent verschenen (boekenrubriek)

- Mededelingen – Agenda

 

------------------------