Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

« Vorige nummers

non-dualiteit en wetenschap

Jaargang 15 - nr 2 - mei 2013

INZICHT AFLEVERING  57

thema: Het mysterie van de waarneming

 

 

Woord vooraf

NON-DUALITEIT EN WETENSCHAP

Ook dit jaar wordt de Science And Nonduality (SAND) Gathering Europe weer in Nederland gehouden. Tal van spirituele leraren en wetenschappers zullen, samen met yogaleraren, kunstenaars, muzikanten en filmmakers, bijeenkomen om te spreken en van gedachten te wisselen over non-dualiteit, wetenschap en de raakvlakken daartussen. In dit nummer laten we een deel van de sprekers op SAND aan het woord. Dit jaar zal het thema The science and mystery of perception zijn. Daar valt vanuit beide hoeken veel over te vertellen, waarbij het mysteriegedeelte wellicht voor rekening van ‘de non-dualisten’ zal komen. Anderzijds zullen sprekers als Rupert Spira en Tony Parsons, die tot veler verrassing ook zal deelnemen, de waarnemingservaring op welhaast wetenschappelijke wijze bespreken. Immers, op elk gewenst moment kunnen we rechtstreeks in onze eigen ervaring kennis nemen van het bestaan, de impact en, jazeker, ook het mysterie van de waarneming. Maar alle concepten die we creëren ten aanzien van de waarneming en het bestaan in het algemeen zijn en blijven uiteindelijk niet meer dan dat: concepten, ideeën, projecties, fantasieën. In feite leven we altijd in niet-weten en wordt dat niet-weten nooit werkelijk doorbroken door de verhalen die we over onszelf en de wereld verzinnen. Zinvol zijn die verhalen vaak niet, maar we vinden het zo leuk om ze te bedenken, en daarom moeten we het vooral blijven doen. Als we ze maar niet echt gaan geloven. (…) Han van den Boogaard

 

-----------------------------

De weg van de schoonheid

Rupert Spira

Rupert Spira onderzoekt in dit artikel op zijn eigen uiterst zorgvuldige wijze wat de aard van de waarneming is. Hij komt tot de onvermijdelijke conclusie dat de waarneming niet bestaat en dat er uitsluitend zuiver Kennen is dat alleen zichzelf kent. “Een ogenschijnlijk object niet kennen als ‘een object’ is de ervaring van schoonheid; een ogenschijnlijke ander niet kennen als ‘een ander’ is de ervaring van liefde.” (...)

------------------------------------

De wereld is zoals je hem ziet

Igor Kufayev  

De werkelijkheid is geen onafhankelijk, op zichzelf staand fenomeen, maar ‘iets’ wat totaal afhankelijk is van de manier waarop we haar waarnemen. Maar als de wereld waargenomen wordt in termen van je eigen Zelf, verliezen ‘werkelijk’ en ‘onwerkelijk’ hun betekenis volledig. Daarom verwijst het woord ‘spiritualiteit’ altijd naar de transcendente ervaring van het één worden met dat wat waargenomen wordt. “Wat je ook waarneemt, aanschouw het met tederheid - het leeft en trilt van de oneindige mogelijkheden waarvan jij slechts een uitdrukking van Liefde als zuivere mogelijkheid bent.”   (...)

 

-----------------------------

Luisteren naar de werkelijkheid

Eric Baret

Het leven begint daar waar je leeft zonder te weten wat je bent of zou kunnen zijn. Door te luisteren naar de werkelijkheid kun je erachter komen dat al je gedachten en meningen vooroordelen zijn over de werkelijkheid. “Als ik zie dat ik mezelf een verhaal vertel, stopt het. Er verschijnt dan een ruimte zonder gedachten.“  (...)

 

-----------------------------

Paradigmawisseling in de wetenschappen

Lothar Schäfer

De verschijnselen die in de kwantumfysica onderzocht worden, bezitten één overkoepelende eigenschap die we ook terugvinden in de menselijke geest. De conclusie lijkt onvermijdelijk dat de basis van de materiële wereld niet materieel is en dat we die basis wellicht het best kunnen omschrijven als bewustzijn. “Kwantumfysica is een soort mystiek, en we moeten de mystiek begrijpen als een empirische methode om de wereld te verkennen.” (...)

 

---------------------

Uitnodiging tot ‘Free-Issing’ - laat je Ezel vrij in de Wei!

Marlies Cocheret de la Morinière en Robbert van Bruggen

Wordt ‘Free-Issing’ de nieuwe rage in het land van non-dualisten? Marlies Cocheret de la Morinière en Robbert van Bruggen nemen je mee in hun verwondering over ons gedrag als spiritualiteit een belangrijke rol in ons leven begint te spelen. (...)

 

---------------------

Het ontwakende lichaam - een onderzoek vanuit het non-duale perspectief

Ellen Emmet

Het doel van non-duale yoga is ons gevoel van afgescheidenheid bloot te leggen en vervolgens op te lossen door lichaam, geest en hart over te geven aan de Aanwezigheid die we zijn. Dan wordt het weer mogelijk onze natuurlijke positie als die niet-waarneembare Aanwezigheid weer in te nemen. “In de non-duale yoga is ons ware lichaam altijd alleen maar het lichaam van Aanwezigheid. We zijn uitsluitend geïnteresseerd in het blootleggen van de gevoels- en geloofslagen die de realisatie daarvan in de weg staan.”.(...)

 

---------------------

. De droom voor waar nemen 

Hans Laurentius

Bewust of onbewust vertellen we anderen en onszelf voortdurend een verhaal over onszelf, en daarmee ook een verhaal over de wereld. Het is een hardnekkige vorm van eigendunk, want we willen zo graag “‘iemand zijn’, ‘iemand worden’ of ‘iemand blijven’, iets voorstellen in de wereld en dus in de ogen van ‘anderen’. Alles wordt daarvoor gebruikt, zelfs ongelukkig zijn.”(...)

 

---------------------

De vierde toestand

Alexander Smit

In de gesprekken van Alexander Smit met zijn leerlingen verwees hij naar Dat waar we allemaal uit voortkomen en weer naar terug zullen keren, en tegelijkertijd altijd al zijn en zijn geweest: Bewustzijn.

De wijze waarop hij dat deed was uniek. Zijn onderricht zat vol humor en was ontregelend en confronterend, waardoor een onmiddellijke diepe herkenning van wat je wezenlijk bent mogelijk werd. (...)

 

---------------------

Het mysterie waargenomen

ShantiMayi

Als we beseffen dat we kunnen leven als zuivere, ongebreideld creatieve wijsheid, ontvouwt zich een oeroude weg die het mogelijk maakt de rand van het onbekende over te steken met de liefde als onze moedige gids. En dan wordt het mysterie van het leven rechtstreeks waargenomen. (...)

 

---------------------

Ontwaken: een verschuiving van perspectief

Prajnaparamita

Wat gebeurt er als je plotseling oog in oog komt te staan met de leegte van het niet-weten, met het niets? Dat is vaak nogal schrikken, want niets associëren we met er niet meer zijn, met de dood. Maar ontwaken is eigenlijk niets anders dan een perspectiefverschuiving waarin het juist de dood is die sterft. (…)

 

----------------------

Rubrieken:

 

- Reeks "Wat is advaita?" 26: J. Krishnamurti "Het geluid van het universum"

- Column: " Zondagmiddag " door Hans Laurentius

- Column: "Kijk eens hoe echt " door Bieke Vandekerckhove

- Lezersrubriek: reacties van lezers op het thema "Het mysterie van de waarneming"

- Klassieke teksten: Longchenpa "Chöying Dzöd"

- Besprekingen van boeken van Jon Bernie  (Alledaagse vrijheid), Jan van Delden (Vele wegen, één thuis - Wat we wezenlijk zijn dat delen we), Paul Smit en Han van den Boogaard (samenstelling en redactie) (Alles over niets), Elias Amidon (Een open pad - Vertellingen vanuit non-duaal bewustzijn)

- Recent verschenen (boekenrubriek)

- Mededelingen - Agenda