Tijdschrift InZicht

Wegen van radicaal zelfonderzoek

Verlangen naar afwezigheid

(publicatiedatum 15 september 2017)

 cover74-200.jpgWaar mijn vingertoppen verdwijnen…

In mijn vroege volwassenheid kwam ik erachter dat afwezigheid niet bestaat. Ik ontdekte tijdens een bijna-doodervaring dat alhoewel ik bevrijd was van mijn lichaam en normale zelfgevoel, ik nog steeds aanwezig was. Ik nam een onaards geluk waar, evenals een lichtende figuur die me halverwege de tunnel terugstuurde met de mededeling dat het mijn tijd nog niet was, waarna ik in dezelfde aanwezigheid weer terugdaalde door een laag dikke donkere wolken tot mijn normale staat van zijn en de pijn en emoties weer ervoer. 

Later in mijn leven, op mijn zoektocht naar de ware aard der dingen en mezelf, ontdekte ik dat alle ideeën die ik heb omtrent wie ik ben, hier in de kern verdwenen zijn. Wat hier wel is, is een onbenoembare lege ruimtelijkheid. Het 'ik' waarmee ik me identificeer in mijn dagelijks doen en laten is hier afwezig. Wat ben ik? Ben ik deze leegte of ben ik alles wat ik denk dat ik ben? Sinds ik deze afwezigheid hier gezien heb, is dit mijn ware toevluchtsoord en thuis. Geen onaards geluk is meer nodig: het geluk is hier.  (…)

 (Uit het Woord Vooraf van Karin Visser)

------------------

Lexje bestond niet. Die was weg.

Alexander Smit

 Je mag af en toe door die werkelijkheid heen kijken. Door die zogenaamde werkelijkheid heen kijken. Als je echt helemaal door die werkelijkheid heen wil kijken en wil realiseren wie je bent, volg je het traditionele pad. Als je ervarinkjes wil, nou ja… die krijg je vanzelf. (…)

---------------

Wezenlijke Intimiteit

John J. Prendergast

John J. Prendergast is in de VS afgestudeerd als psychotherapeut. Hij heeft een eigen praktijk als huwelijks- en relatietherapeut. Voor zijn studie was hij al geïnteresseerd in spiritualiteit en meditatie. In een droom maakte hij kennis met Nisargadatta, met als gevolg dat hij ‘I am’  begon te lezen. Daardoor transformeerde zijn zoektocht in zelfonderzoek. In 1983 ontmoette hij Jean Klein, met wie hij tot Kleins dood in 1998 studeerde. Hij vervolgde zijn onderzoek bij Adyashanti. Inmiddels schrijft, spreekt en geeft hij workshops over non-dualiteit.

----------------------------

 Aanwezig in afwezigheid

Olette Luitwieler

“Ik ontdekte iets wat ik niet verwacht had: niet alleen 'het ik' bestaat niet, zoiets als een 'waar zelf' bestaat evenmin!” (…)

----------------------------

Het liefje en het werk

Hans Knibbe in gesprek met André van der Braak ter gelegenheid van zijn boek 'Zie, je bent al vrij'

Op een pad van vrijheid ontkoppel je van alle patronen in jezelf. Die ontkoppeling brengt enorm veel energie teweeg doordat wat niet meer vastzit in patronen vrijkomt. Dat vraagt om ‘endurance’, een soort uithoudingsvermogen, om dat branden dat daar gebeurt te verduren zodat het reinigingsproces kan doorgaan. (…)

--------------------------

Voorbij ontwaken: een authentiek mens

Amoda Maa

Als de knop van ontwaken zich ontvouwd heeft tot de volle bloei van wakker-zijn, herkent het de relatieve en absolute realiteit als één. Je bent zowel de leegte van 'zijn' als de overvolle wereld; de tegenstelling is weg. Er is er alleen de prachtige paradox van het non-duale gewaarzijn. Een heel nieuwe dimensie van spirituele volwassenheid opent zich en niets wordt meer buitengesloten, donker noch licht, vorm noch vormloosheid, het wereldse noch het transcendente.  (…)

---------------------------

Identificeer je niet met een lichaam en word gelukkig!

Sri Nisargadatta Maharaj

Telkens als je zit te mediteren, onderhoud je de gedachte dat je de vorm hebt van een vrouw of man. Geef die concepten op! Zo te mediteren is bijna onmogelijk.  (…)

----------------------------

Uit de weg gaan

Patrick Kicken

Wat me telkens duidelijk wordt als ik iemand spreek over non-dualiteit is dat hoe meer 'ik' niet bij het interview aanwezig ben als interviewer, hoe mooier het gesprek wordt. (…)

----------------------------

Het ego kan zichzelf niet redden

Lenie van Schie

In het spirituele krijgerschap krijgt het getransformeerde ego zijn werkelijke missie: een wezenlijke, optimaliserende bijdrage leveren aan de evolutie van Aarde en het leven hier.  (…)

----------------------------

Hoe “Verlangen naar Afwezigheid” transformeerde in “Dankbaarheid voor Aanwezigheid”

Peter Gordijn

Uiteindelijk was er niets anders meer dan bewust-zijn. De ervaring begon alles te omvatten en het vredige gevoel ging over in emotionele extase. Er was niets anders dan het onbeschrijflijke. De perfectie van het geheel was kraakhelder. Alle verschijningsvormen waren in een eeuwige kosmische dans.  (…)

----------------------------

Schitteren door afwezigheid

Dick Sinnige

Het hele universum rust op een lichtende leegte - ieder moment lost voortdurend op.  (…)

----------------------------

Vergeet jezelf - Ontwaken heeft jou niet nodig

Prajnaparamita

Liefde helemaal toelaten, zoals de zon op alles en iedereen evenveel schijnt en iedereen verwarmt - of je nou een boef bent of een heilige. Die liefde, zoals het zonlicht, open je hiervoor. Ze straalt uit zichzelf en verlicht alles en allen zonder onderscheid. Dat wat het hele universum verlicht ben Jij.   (…)

----------------------------

 Het doel

Hans Laurentius

Het doel van spiritueel onderzoek is het realiseren van Waarheid, het hervinden van werkelijke vrijheid. En niet: een leraar worden! (…)

----------------------------

Verplaats je voeten

Elias Amidon

Vaak is het moeilijk om het idee los te laten dat je het beslist bij het rechte eind hebt. Dat is het bolwerk van het ego met zijn dikke, beschermende muren. Dat bolwerk verlaten is beangstigend, want je weet niet wat er kan gebeuren. Daar is vertrouwen voor nodig - maar waar kun je op vertrouwen? (…)

----------------------------

Rubrieken:

- “Wat is advaita” 42: “je bent wat de wijzen zeggen dat je bent” Douglas Harding

- Column: “Het maakbare leven” Han van den Boogaard

- Column: “de ultieme verdwijning” Unmani

- Gastcolumn: “Het gouden kalf” Taetske Kleijn

- Klassieke teksten: “Je bent niet onderweg naar verlichting...”  Asthavakra Gita

- Besprekingen van boeken van: Jan Warndorff  (Geen idee), Alexander Zöllner (Handboek Non-duale Coaching en Therapie), Paul Loomans (Goed gevoel), Prajnaparamita (Ontwaak)

 - Recent verschenen: boekenrubriek

- Lezersbijdragen.

Mededelingen – Agenda